Firma SLAM-PA s.r.o. byla založena za účelem vývoje a výroby ekologických slaměných panelů (technicky přesněji řečeno dřevoslaměných nosných panelů – DNP) určených pro realizaci přírodních staveb s nízkou energetickou náročností nebo pasivních domů. Umíme zpracovat projektovou dokumentaci, dodat pouze slaměné panely a být průvodcem při svépomocné výstavbě, nebo realizovat hrubou stavbu. Vždy záleží na více okolnostech, představě stavebníka a aktuálním stavu pracovních kapacit.  

​Z panelů, které jsme vyrobili, stojí v současnosti 11 staveb, mezi nimi jsou převážně rodinné domy, ale i altán pro lesní školku nebo umělecký ateliér. Tyto stavby byly postaveny v různé míře spolupráce se stavebníkem, od pouhé dodávky panelů, po spolupráci při svépomocné stavbě, nebo jsme realizovali část stavby (hrubou stavbu) či celou stavbu na klíč.

Panely vyrábíme vlastní technologií, kterou neustále zlepšujeme. Naše panely a stavby z nich jsou výsledkem zkušeností se spoluprací při realizaci konvenčních dřevostaveb (nosný systém z těžkého dřevěného skeletu), dále dlouhodobého zájmu, studia tématu a účasti na workshopech a kurzech (stavba v technologii samonosné slámy v Hostišové u Zlína, certifikovaný kurz Poznej hlínu v roce 2012, technologie dusané hlíny v Hradčanech u Tišnova, atd.).

​Výroba panelů a realizace staveb z nich je podpořena naší projekční činností a energetickým poradenstvím (zpracování PENB).

​Všechny tyto činnosti nás baví a spatřujeme v nich smysl.


Aktuality