Vývoj a cíl dřevoslaměných nosných panelů

První panely jsme začali vyvíjet a testovat v roce 2012. V současné době probíhá výroba ve vlastním objektu v Sudoměřicích u Tábora. Sortiment panelů se ustálil na 4 základních prvcích:

 • stěnový panel bez i s prostorovou výztuží,
 • panel pro překlad nad okny či dveřmi,
 • štítový panel se šikmým horním víkem pro sedlové střechy
 • a staticky zesílený panel.

Pro atypické návrhy lze navrhnout a vyrobit atypický panel, vycházející z našich 4 základních prvků.​

Technologii výroby dřevoslaměného panelu neustále zdokonalujeme, inovujeme. V roce 2019 jsme dodali pro Ing. Daniela Grmelu panely pro komplexní tepelně technické měření na vzorku 3×3 m v laboratořích výzkumného centra UCEEB v Buštěhradu. Jednáme o podmínkách akreditované zkoušky požární odolnosti. Koncem roku 2019 byla provedena statická zkouška na vybraných typech panelů v rámci diplomové práce studentky na VUT Brno. Nicméně statické parametry jsou plně vyhovující pro standardní stavy zatížení domu. Je běžné navrhnout dům z DNP s pultovou střechou, větší okenní otvory nebo dvě obytná patra.

Naším cílem je nabízet kvalitní, efektivní, rychlý a ekologicky udržitelný systém hrubé stavby obvodových nosných konstrukcí s použitím slaměné izolace. Uvědomujeme si, že naše cesta prefabrikace a následné realizace slaměných domů s použitím DNP je pouze jednou z možností, jak stavět domy s použitím slámy. Není jediná, ale nám se líbí.

Bližší specifikace DNP

 • rozměry
  • šířka:            min. 400 mm / max. 1250 mm – typizovaná (optimální) šířka 800 mm
  • hloubka:     standardně 400 mm, nově i 300 mm (malé objekty rekreačního typu)
  • výška:          min. 400 mm / max. 3000 mm​​
    
 • tepelně technické vlastnosti:
  • lambda (tepelná vodivost), převzata z literatury, měřeno vodorovně k vláknům                     0,056  W/mK
  • U (součinitel prostupu tepla), panel tloušťky 400 mm s oboustrannou hliněnou omítkou        0,16  W/m2K
    
 • nosnost:
  • dřevěná konstrukce našich panelů mnohonásobně zajišťuje bezpečné přenesení obvyklého zatížení, což bylo ​potvrzeno při destrukčních zkouškách v laboratořích VUT Brno
  • při statických výpočtech pro dřevěné prvky panelu je únosnost dostatečná pro dvoupodlažní dům, a to bez započítání spolupůsobení výplně panelů, tedy slisované slámy
  • poměrně snadno lze zvýšit únosnost u extrémně zatížených míst přidáním deskových materiálů na celou výšku panelu​​
    
 • cena​​
  • aktuálně nabízíme naše panely v roce 2021 za 3.156 Kč/m2​ bez DPH, respektive za 3.629 Kč/m2 (cena včetně DPH 15% pro RD)​, pro rok 2022 očekáváme navýšení ceny o razantní zdražení vstupních materiálů
  • cena je počítána z čisté plochy obvodových stěn (bez oken, dveří)
  • v ceně nejsou zahrnuty další dřevěné deskové prvky jako vodorovné ztužujícího věnce, podpory překladů ve špaletách oken a dveří nebo dřevěné překlady se zvýšenými statickými nároky
    
 • další platby
  • k výsledné ceně je nutno přičíst zpracování kladečského schématu panelů pro konkrétní projekt, tedy převzetí projektu domu či uvažované dispozice a následné „rozpanelování“ předaného podkladu (studie), cena je fixní a to 9.000 Kč / projekt
  • cena také neobsahuje přepravu panelů, na kterou se osvědčilo nákladní auto s hydraulickou rukou, doprava je vždy řešena individuálně

    

Důvody pro stavbu z dřevoslaměných nosných panelů (DNP)

Rychlá a snadná montáž

Protože se panely připravují podle přesného schématu pro konkrétní stavbu, je montáž obvodových stěn na místě poměrně rychlá. Každý prvek má přesnou pozici. Montáž panelů se provádí vzájemným spojením konstrukčními vruty. Kompletní montáž obvodových stěn přízemního domu s obytným podkrovím, včetně vyměření a založení na základové konstrukce nám trvá zhruba 4-8 dní. Obvyklá doba dodávky hrubé stavby, včetně zaklopeného krovu, provedení dřevěných stropů a případně i vnějšího dodatečného zateplení dřevovláknem trvá 4 až 6 týdnů.

Zdravé vnitřní klima

Sláma a její vlastnosti se obecně výborně doplňuje s hlínou a hliněnými omítkami. Vnitřní povrchy stěn z hliněných omítek v kombinaci se dřevem (podlaha, obklad stropu) vytváří příjemné klima v domě, dům s obyvateli tak trochu „dýchá“. Lépe je takové vnitřní klima zažít návštěvou v podobném domě. To, co obyvatelé a návštěvníci v těchto domech popisují jako „příjemné klima“ se badatelé v tomto oboru snaží zaznamenat přístroji, výsledky lze dohledat v literatuře. Často se v domech s příjemným klimatem vyskytuje topení pomocí ohně v peci či kamnech.

Energeticky úsporné a nebo pasivní

Stavby z našich panelů jsou energeticky úsporné, při doplnění dřevovláknité izolace na fasádě mohou bez potíží splnit požadavky pro obálku pasivního domu. Při doplnění řízeného větrání lze dům považovat za vhodný pro žádost o dotaci z NZÚ. V základech často využíváme štěrkové pěnosklo, krov je obvykle z dřevěných I-nosníků vhodných pro foukanou tepelnou izolaci. Teplo pro vytápění je z našeho pohledu vhodné řešit akumulačními kamny, u pasivních domů se nevyhneme řízenému větrání.

Zefektivnění managementu výstavby

Tím je myšleno, že někdy stavebník neodhadne dobře své schopnosti a možnosti, nebo vzniknou neočekávané komplikace při stavbě hrubé stavby se slámou vkládanou do připravené dřevěné konstrukce. Průběh stavby se pak zpomaluje a zdárné dokončení domu vyžaduje ještě větší úsilí. Proces stavění se slámou je sice velice inspirující, zábavný a podle nás smysluplný, nicméně je také v celku velmi náročný pro stavebníka a jeho okolí.

My našim klientům nabízíme podstatné zjednodušení části stavby tím, že díky rychlé montáži dřevoslaměných panelů a následném provedení hrubé stavby a šetříme stavebníkovu energii a kapacitu pro další neméně důležité činnosti, které stavebníka čekají pro dosažení vytyčeného cíle, tedy v dokončeném a fungujícím domě spokojeně bydlet.