Produkty a cena

Vývoj slaměných panelů a cíl firmy

Naším cílem je nabízet kvalitní, efektivní, rychlý a ekologicky udržitelný systém hrubé stavby obvodových nosných konstrukcí s použitím našich slaměných panelů na obvodové stěny.  Statické parametry našich panelů jsou plně vyhovující pro standardní stavy zatížení domu. Je běžné navrhnout dům například s pultovou střechou, větší okenní otvory nebo dvě obytná patra. Uvědomujeme si, že cesta prefabrikace a následné realizace slaměných domů z našich slaměných panelů je pouze jednou z možností, jak stavět domy s použitím slámy. Není jediná, ale nám se líbí.

První slaměné panely jsme začali vyvíjet a testovat už v roce 2012, technologii výroby neustále zdokonalujeme a inovujeme. V současné době probíhá výroba ve vlastním objektu v Sudoměřicích u Tábora. Sortiment panelů se ustálil na 3 základních typech:

 • slaměný stěnový panel bez i s prostorovou výztuží – typický panel, v typické šířce 400 mm nebo nově i 300 mm
 • slaměný panel pro překlad nad okny či dveřmi (zvýšená únosnost vodorovného prvku)
 • slaměný štítový panel se šikmým horním víkem pro sedlové (pultové) střechy
 • specifické panely (staticky zesílené, kruhová okna) a doplňkové dřevěné statické prvky (kastlíkové překlady)

Cena slaměných panelů

Aktuálně nabízíme naše panely za 3.833 Kč/m2​ bez DPH – typický panel šířky 400 mm, respektive za 3.689 Kč/m2 bez DPH – panel šířky 300 mm. K ceně je nutné přičíst DPH 15% (sazba pro rodinné domy).

 • cena je počítána z čisté plochy obvodových stěn (bez oken, dveří), obvykle jde u RD o plochu 90-110 m2
 • v ceně nejsou zahrnuty další dřevěné deskové prvky jako je základový práh z LVL, vodorovné ztužujícího věnce z OSB, záklop ostění otvorů oken z překližky, nebo případně navržené dřevěné překlady se zvýšenými statickými vlastnostmi, tyto další konstrukční prvky tvoří dalších 10-20% k ceně panelů

Bližší specifikace slaměných panelů

 • ROZMĚRY
  • šířka:            min. 400 mm / max. 1250 mm – typizovaná (optimální) šířka 800 mm
  • hloubka:     standardně 400 mm, nově i 300 mm (malé objekty rekreačního typu)
  • výška:          min. 400 mm / max. 3000 mm​​
    
 • TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
  • lambda (tepelná vodivost), převzata z literatury, měřeno vodorovně k vláknům …………………………………. 0,056  W/mK
  • U (součinitel prostupu tepla) – slaměný panel tloušťky 400 mm + omítky ………………………………………… 0,154  W/m2K
  • U (součinitel prostupu tepla) – slaměný panel tl. 400 mm + dřevovláknitá fasádní izolace tl. 80 mm …………. 0,125 W/m2K
    
 • POŽÁRNÍ ODOLNOST
  • v rámci provedených zkoušek v Evropě i v České Republice (Pavus, 2011) bylo dosaženo na slaměné stěně tl. 400 mm s oboustrannou hliněnou omítkou požární odolnosti REI / REW 120
  • třída reakce na oheň je B-s1, d0

 • STATICKÉ PARAMETRY – NOSNOST
  • dřevěná konstrukce našich panelů mnohonásobně zajišťuje bezpečné přenesení obvyklého zatížení, což bylo ​potvrzeno při destrukčních zkouškách v laboratořích VUT Brno
  • při statických výpočtech pro dřevěné prvky panelu je únosnost dostatečná pro dvoupodlažní dům, a to bez započítání spolupůsobení výplně panelů, tedy slisované slámy
  • poměrně snadno lze zvýšit únosnost u extrémně zatížených míst přidáním deskových materiálů na celou výšku panelu​​
    
 • DALŠÍ NÁKLADY A PLATBY
  • k výsledné ceně je nutno přičíst zpracování kladečského schématu panelů pro konkrétní projekt, tedy převzetí projektu domu či uvažované dispozice a následné „rozpanelování“ předaného podkladu (studie), cena je fixní a to 9.000 Kč / projekt
  • součástí konstrukce slaměných obvodových stěn jsou doplňkové dřevěné prvky (LVL základový práh, záklop ostění okenních otvorů z překližky, věnce z OSB desek, staticky únosnější kastlíkové překlady), které navýší cenu za dodávku slaměných panelů o 15-20%
  • cena neobsahuje přepravu panelů, doprava je řešena individuálně

Důvody pro stavbu z dřevoslaměných nosných panelů (DNP)

Rychlá a snadná montáž

Montáž panelů se provádí vzájemným spojením konstrukčními vruty. Kompletní montáž obvodových stěn přízemního domu s obytným podkrovím, včetně vyměření a založení na základové konstrukce nám trvá zhruba jen 4-8 dní. Obvyklá doba dodávky hrubé stavby, včetně zaklopeného krovu, provedení dřevěných stropů a případně i vnějšího dodatečného zateplení dřevovláknem trvá 4 až 6 týdnů.

Zdravé vnitřní klima

Sláma a její vlastnosti se obecně výborně doplňují s hlínou a hliněnými omítkami, včetně kombinace se dřevem. V domě vzniká velmi příjemné klima patrné již při prvním vstupu do domu. Změřeno i doloženo je to vědeckými přístroji i studiemi. Častým topením je mimo jiného i pec či kamna.

Energeticky úsporné nebo pasivní

Stavby z našich panelů jsou energeticky úsporné, při doplnění dřevovláknité izolace na fasádě plní požadavky pro obálku pasivního domu. Při doplnění řízeného větrání lze dům považovat za vhodný pro žádost o dotaci z NZÚ. V základech často využíváme štěrkové pěnosklo, krov je obvykle z dřevěných I-nosníků vhodných pro foukanou tepelnou izolaci. Teplo pro vytápění je z našeho pohledu vhodné řešit akumulačními kamny, u pasivních domů se nevyhneme řízenému větrání.

Zefektivnění managementu výstavby

Realizace stavby může ne zcela kompetentnímu stavebníkovi přinést řadu nepředvídatelných situací. Průběh budování se poté zpomaluje a vyžaduje velké úsilí. My proto našim klientům nabízíme podstatné zjednodušení části stavby rychlou montáži panelů a následným provedení hrubé stavby. Šetříme stavebníkovu energii a kapacitu pro další neméně důležité činnosti, které stavebníka čekají.