Výborné počasí v září – začátek RD Třebíč

Zasloužené stabilní a pěkné počasí v září nás opravdu těší a díky zvýšené intenzitě výstavby (počet pracovníků) a kvalitní přípravě i koordinaci dokončujeme založení a montáž obvodových stěn, včetně ochrany před deštěm, za 4 dny.

Dokončení hrubé stavby tradičního slamáku, Lounsko, srpen 2021

V srpnu jsme dokončili hrubou stavbu tradičně navrženého slamáku na Lounsku. Stavbu předáváme zabezpečenou proti dešti, připravenou pro montáž oken. V zápětí po předání byla místní firmou realizována pokládka střešní krytiny a montáž střešních oken. Další činnosti již stavebník řeší svépomocí – dodatečné zateplení fasády dřevovláknitou izolací, stavba akumulačních kamen, vnitřní hliněné omítky, vnitřní instalace, atd. Držíme stavebníků palce při dokončení jejich vysněného domu.

Plány pro rok 2021

Intenzivně pracujeme na přípravách staveb pro rok 2021, těší nás vzrůstající zájem stavebníků. Jako první realizace bude hezká a citlivá studie od Radka Hály, pro příjemné stavebníky, na zajímavé parcele, západně od Prahy.

Úspěšná realizace

Po předání letošní první hrubé stavby pokračoval stavebník svépomocí především na fasádě a pokrytí střechy. Vše se do zimy zdárně podařilo, navíc kamnář dokončil akumulační kamna a výsledek stojí opravdu za to.

Pasivní dvojdům

Velká výzva letošního roku – pasivní dvojdům s cílem splnit zkoušku těsnosti (Blower door test). Na fotkách zachycena podoba s dočasnou ochranou proti dešti. Tu brzy nahradí větrotěsná černá folie, dům bude černý. Poté již opět přírodní barva dřevovláknité tepelné izolace fasády. A dřevěná fasáda bude již na svépomoci stavebníka.

Chystané stavby

V plném proudu jsou jednání se zájemci o letošní realizace, které jsou opět zajímavé, technicky nás opět posunou dál co do optimalizace návrhu i prověření statických možností našich panelů. Rádi bychom letošní příležitosti technicky i obchodně zvládli dořešit a nabídnout tak, aby se podařilo vše dle očekávání, zatím je to stále v živém procesu…

Statické zkoušky na VUT

V rámci diplomové práce zpracované v rámci VUT v Brně a prakticky zkoušené na přidruženém výzkumném centru AdMaS jsme měli tu možnost dodat naše slaměné panely pro zatěžovací zkoušky. Měřené hodnoty nás mile překvapily, výsledné vyhodnocení obohatí naše navrhování slaměných panelů i celkové statické posuzování celých staveb.

Zkoušky prostupnosti tepla na ČVUT

Nabídla se nám možnost vyrobit a dodat slaměné panely pro komplexní měření tepelně technických vlastností ve výzkumném centrum spolupracujícím s ČVUT – UCEEB. To vše díky iniciativě soukromé osoby, za což děkujeme a rádi jsme podpořili. Na výsledné hodnoty se těšíme a zapracujeme je do našich technických specifikací.

Nové prostory pro vývoj a výrobu

Pro další vývoj firmy byla zakoupena budova bývalé sýpky v Sudoměřicích u Tábora. Objekt je to krásný, ale po stavební stránce značně zchátralý. V rámci nutných oprav a technického zabezpečení provedeme 1. fázi rekonstrukce, abychom zde mohli bez větších omezení pokračovat s vývojem a výrobou našich slaměných panelů.