Úspěšná požární zkouška, odolnost 60 minut – RE 60

V lednu letošního roku jsme připravili vzorek stěny 3×3 m s vnitřní hliněnou omítkou pro požární zkoušku. Ta se prováděla na Slovensku ve společnosti Fires s.r.o. Vzorek celé stěny byl zatížen silou 6,3 tuny a vystaven teplotě 1000 °C. Výsledkem je požární odolnost 60 minut (RE 60 / REI 60 / REW 60), což je nadmíru dostatečné pro rodinné domy, kde je požadavek 30 minut. Zkouška byla spolufinancována Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vzorek stěny před zkouškou.