Plány pro rok 2021

Intenzivně pracujeme na přípravách staveb pro rok 2021, těší nás vzrůstající zájem stavebníků. Jako první realizace bude hezká a citlivá studie od Radka Hály, pro příjemné stavebníky, na zajímavé parcele, západně od Prahy.

Úspěšná realizace

Po předání letošní první hrubé stavby pokračoval stavebník svépomocí především na fasádě a pokrytí střechy. Vše se do zimy zdárně podařilo, navíc kamnář dokončil akumulační kamna a výsledek stojí opravdu za to.

Pasivní dvojdům

Velká výzva letošního roku – pasivní dvojdům s cílem splnit zkoušku těsnosti (Blower door test). Na fotkách zachycena podoba s dočasnou ochranou proti dešti. Tu brzy nahradí větrotěsná černá folie, dům bude černý. Poté již opět přírodní barva dřevovláknité tepelné izolace fasády. A dřevěná fasáda bude již na svépomoci stavebníka.

Chystané stavby

V plném proudu jsou jednání se zájemci o letošní realizace, které jsou opět zajímavé, technicky nás opět posunou dál co do optimalizace návrhu i prověření statických možností našich panelů. Rádi bychom letošní příležitosti technicky i obchodně zvládli dořešit a nabídnout tak, aby se podařilo vše dle očekávání, zatím je to stále v živém procesu…

Statické zkoušky na VUT

V rámci diplomové práce zpracované v rámci VUT v Brně a prakticky zkoušené na přidruženém výzkumném centru AdMaS jsme měli tu možnost dodat naše slaměné panely pro zatěžovací zkoušky. Měřené hodnoty nás mile překvapily, výsledné vyhodnocení obohatí naše navrhování slaměných panelů i celkové statické posuzování celých staveb.

Zkoušky prostupnosti tepla na ČVUT

Nabídla se nám možnost vyrobit a dodat slaměné panely pro komplexní měření tepelně technických vlastností ve výzkumném centrum spolupracujícím s ČVUT – UCEEB. To vše díky iniciativě soukromé osoby, za což děkujeme a rádi jsme podpořili. Na výsledné hodnoty se těšíme a zapracujeme je do našich technických specifikací.

Nové prostory pro vývoj a výrobu

Pro další vývoj firmy byla zakoupena budova bývalé sýpky v Sudoměřicích u Tábora. Objekt je to krásný, ale po stavební stránce značně zchátralý. V rámci nutných oprav a technického zabezpečení provedeme 1. fázi rekonstrukce, abychom zde mohli bez větších omezení pokračovat s vývojem a výrobou našich slaměných panelů.