Zkoušky prostupnosti tepla na ČVUT

Nabídla se nám možnost vyrobit a dodat slaměné panely pro komplexní měření tepelně technických vlastností ve výzkumném centrum spolupracujícím s ČVUT – UCEEB. To vše díky iniciativě soukromé osoby, za což děkujeme a rádi jsme podpořili. Na výsledné hodnoty se těšíme a zapracujeme je do našich technických specifikací.