03/2020

V neděli 15. března se s potěšením účastníme přednáškového bloku v Plzni na akci Konference přírodního stavitelství  2020. Stručně představíme náplň naší činnosti, ukážeme aktuální projekty a vize do budoucna. Záznam bude možné shlédnout zde. 

02/2020

V plném proudu jsou jednání se zájemci o letošní realizace, které jsou opět zajímavé, technicky nás opět posunou dál co do optimalizace návrhu i prověření statických možností našich panelů. Rádi bychom letošní příležitosti technicky i obchodně zvládli dořešit a nabídnout tak, aby se podařilo vše dle očekávání, zatím je to stále v živém procesu...

12/2019

V rámci diplomové práce zpracované v rámci VUT v Brně a prakticky zkoušené na přidruženém výzkumném centru AdMaS jsme měli tu možnost dodat naše slaměné panely pro zatěžovací zkoušky. Měřené hodnoty nás mile překvapily, výsledné vyhodnocení obohatí naše navrhování slaměných panelů i celkové statické posuzování celých staveb.

08/2019

Nabídla se nám možnost vyrobit a dodat slaměné panely pro komplexní měření tepelně technických vlastností ve výzkumném centrum spolupracujícím s ČVUT - UCEEB . To vše díky iniciativě soukromé osoby, za což děkujeme a rádi jsme podpořili. Na výsledné hodnoty se těšíme a zapracujeme je do našich technických specifikací.

03/2019

V rámci Konference Stavby z přírodních materiálů 2019 v Praze byla firma prezentována v hlavním bloku přednášek. Záznam je možné shlédnout zde.

  • Facebook Sociální Icon

06/2018

Pro další vývoj firmy byla zakoupena budova bývalé sýpky v Sudoměřicích u Tábora. Objekt je to krásný, ale po stavební stránce značně zchátralý. V rámci nutných oprav a technického zabezpečení provedeme 1. fázi rekonstrukce, abychom zde mohli bez větších omezení pokračovat s vývojem a výrobou našich slaměných panelů.

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com